Produkty

Kategorie

Producent

Polityka zwrotów i reklamacji Sklepu Internetowego JG Gastro

§1 Zasady reklamacji i zwrotu towaru dla Firm

 1. Odpowiedzialność JG Gastro z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru zakupionego przez podmioty niebędące Konsumentami w rozumieniu art. 221  ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) jest wyłączona.
 2. Sprzedawane produkty posiadają gwarancję jakości producenta.
 3. Zwrot towaru niewadliwego jest możliwy tylko po indywidualnym ustaleniu z JG Gastro. Za zwrot towaru JG Gastro może pobierać opłatę. Opłata najczęściej jest związana z kosztami manipulacyjnymi producenta i wynosi około 10-15% wartości produktu. Koszty zwrotu towaru w w/w przypadku obciążają klienta – również w przypadku, kiedy towar należy odesłać poza granice Polski.
 4. Towar podlegający zwrotowi należy wysłać na adres ustalony z JG Gastro.
 5. Zwrotom lub wymienie nie podlegają:
  -Części zamienne w firmie Asber oraz Edenox
  -Porcelana w firmie Stalgast

§2 Zasady reklamacji i zwrotu towaru dla Konsumentów

 1. Konsumentem jest osoba fizyczna dokonująca zakupów niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, tj. konsument w rozumieniu art. 221  ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

§3 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru.  Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania.
 2. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie wraz z wysłaniem oświadczenia o odstąpieniu albo oddzielnie – nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia wysłania przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 3. Zwracany towar powinien zostać wysłany przez Konsumenta na adres: JG Gastro Jakub Gawriłow z siedzibą ul. Krakowska 18 Świątniki Górne 32-040.
 4. Koszty zwrotu towaru ponosi Konsument. Zwrot towaru za pomocą przesyłki za pobraniem nie będzie akceptowany. Przesyłki takie nie będą odbierane, w związku z czym towar uznaje się za niezwrócony.
 5. W razie odstąpienia od umowy, JG Gastro zwraca Konsumentowi zapłaconą cenę produktów oraz koszty najtańszej przesyłki oferowanej przez Sklep Internetowy JG Gastro, bez względu na to, jaki rodzaj przesyłki wybrał Konsument.

§4 Reklamacje

 1. Reklamacje należy składać pisemnie na adres: JG Gastro Jakub Gawriłow z siedzibą ul. Krakowska 18 Świątniki Górne 32-040.
 2. Składając reklamację należy opisać wadę produktu. Na żądanie JG Gastro produkt musi zostać odesłany do producenta lub siedziby JG Gastro wraz z reklamacją , jeżeli jest to niezbędne dla wyjaśnienia sprawy. Koszt przesyłki ponosi Konsument. Przesłanie produktu przez Konsumenta za pobraniem nie będzie akceptowane.
 3. JG Gastro, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Konsumenta o dalszym postępowaniu.
 4. Jeżeli sprzedany produkt jest niezgodny z umową, wówczas Sprzedawca według własnego wyboru naprawi, obniży jego cenę albo wymieni towar na nowy.