Produkty

Kategorie

Producent

Regulamin Sklepu Internetowego JG Gastro

Sklep Internetowy JG Gastro prowadzony jest przez firmę JG Gastro Jakub Gawriłow z siedzibą ul. Krakowska 18, 32-040 Świątniki Górne, NIP 679-280-46-15, dalej zwaną „JG Gastro” lub „Sprzedawcą”.

§1 Postanowienia Ogólne i Definicje

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego JG Gastro (dalej: Sklep Internetowy), składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia  Klienta do odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 2. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej przez Klienta z JG Gastro.
 3. Przed złożeniem zamówienia w Sklepie Internetowym Klient zobowiązany jest oświadczyć, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
 4. Regulamin udostępniany jest Klientom za pośrednictwem Serwisu Sklepu Internetowego bezpłatnie, w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie oraz utrwalanie jego treści przez Klientów za pomocą systemu teleinformatycznego, którym się posługują.
 5. Do korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym przeglądania asortymentu oraz składania zamówień na produkty, niezbędny jest:
 6. a)      komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;
 7. b)      aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 8. Klientem może być każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
 9. Konsumentem jest osoba fizyczna dokonująca zakupów w Sklepie Internetowym niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, tj. konsument w rozumieniu art. 221  ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 10. Ze Sklepem Internetowym można się skontaktować od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00 pod numerem telefonu 12 658-21-09, 887-448-836 lub adresem e-mail sklep@jggastro.com
 11. JG Gastro nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

§2 Rejestracja i Konto Klienta

 1. Przeglądanie asortymentu Sklepu Internetowego nie wymaga rejestracji.
 2. Klient może kupić produkty w Sklepie Internetowym po założeniu konta Klienta albo bez rejestracji.
 3. Założenie konta Klienta, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego, są nieodpłatne.
 4. W celu założenia konta Klienta w Sklepie Internetowym należy wypełnić formularz rejestracyjny:
  1. podając następujące dane osobowe: imię, nazwisko, telefon, e-mail a następnie:
  2. obowiązkowo zaakceptować Regulamin Sklepu Internetowego
  3. opcjonalnie: wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o aktualnych ofertach i promocjach pocztą elektroniczną
 5. Po założeniu konta Klienta każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym: adresu e-mail oraz hasła, Klient może też zalogować się poprzez Facebook i Google.
 6. W zakładce „Moje konto” Klient może podać dane firmy: numer NIP, nazwę firmy oraz adres, telefon i wskazać osobę do kontaktu. Klient może wskazać również adresy dostawy, podając odbiorcę, i jego adres oraz numer telefonu.
 7. Posiadanie Konta Klienta daje możliwość podglądu złożonych zamówień, historii zakupów, dodawania opinii o produktach.
 8. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu Internetowego należy kliknąć „Usuń konto” w zakładce „Moje konto”.
 9. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta Klienta w Sklepie Internetowym.

§3 Informacje o produktach

 1. Informacje o produktach dostępnych w Sklepie Internetowym stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. Ceny produktów dostępnych w Sklepie Internetowym:
 3. zawierają wszystkie podatki, cła i podawane są w złotych polskich;
 4. nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy podawane są w Podsumowaniu zamówienia przy wyborze rodzaju dostawy.
 5. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w „Podsumowaniu” przed złożeniem zamówienia przez Klienta.
 6. JG Gastro zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Nie ma to wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 7. Zdjęcia produktów są dostarczane firmie JG Gastro przez producentów i są poglądowe. W przypadku braku odpowiedniego zdjęcia, wiążąca jest nazwa oraz kod produktu.
 8. Produkty dostępne w Sklepie Internetowym JG Gastro są wolne od wad fizycznych i prawnych.

§4 Zawarcie umowy

 1. Zakupy możliwe są siedem dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 2. Produkty można kupić po zalogowaniu się na konto Klienta albo bez rejestracji.
 3. W celu złożenia zamówienia Klient powinien:
 4. dodać produkt do koszyka
 5. wybrać sposób dostawy
 6. wybrać, czy kupuje jako firma, czy jako osoba prywatna
 7. gdy kupuje jako osoba prywatna – wybrać rodzaj dowodu sprzedaży (paragon albo faktura)
 8. opcjonalnie: wybrać inny adres dostawy
 9. opcjonalnie: napisać wiadomość do Sprzedawcy
 10. wybrać metodę płatności
 11. zaakceptować Regulamin Sklepu Internetowego
 12. wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia
 13. opcjonalnie: wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera
 14. opcjonalnie: wprowadzić kod rabatowy
 15. kliknąć “Zamawiam i płacę”, co wiąże się z obowiązkiem zapłaty za zamówione produkty.
 16. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu do momentu kliknięcia opcji “Zamawiam i płacę” (ostatni krok przy składaniu zamówienia). Późniejsza zmiana zamówienia jest możliwa tylko za zgodą JG Gastro.
 17. JG Gastro zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności w stosunku do Klienta, który co najmniej dwukrotnie nie odebrał dostarczonego mu zamówienia.
 18. JG Gastro zastrzega sobie możliwość, w przypadku braku w magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia z innych przyczyn, według wyboru Klienta:
 19. a)    anulowania całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta JG Gastro będzie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia);
 20. b)   anulowania zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części);
 21. c) podziału zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest obecnie możliwa (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie zamówienia zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów z tym związanych).
 22. Klient zostanie poinformowany o zaistniałej sytuacji, o której mowa w ust. 9, w formie wiadomości e-mail lub drogą telefoniczną. W przypadku gdy Klient nie wybierze żadnego ze sposobów realizacji zamówienia (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem), JG Gastro dostarczy Klientowi produkty, co do których zamówienie może być zrealizowane w terminie, w pozostałym zakresie zamówienie zostanie anulowane, o czym Klient zostanie powiadomiony.
 23. W przypadku anulowania zamówienia, jeśli zapłata została dokonana z góry, JG Gastro zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub jej część w przypadku anulowania zamówienia w części).

§5 Dodawanie opinii o produktach

 1. Klient zalogowany może oceniać zakupione produkty..
 2. Ocena produktu oraz imię Klienta będą widoczne dla wszystkich użytkowników Sklepu Internetowego.

§6 Formy płatności i dostawa

 1. Zapłaty za zamówione produkty można dokonać:
 2. z góry (przed wysłaniem przesyłki) – przelewem tradycyjnym albo za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl. W tym przypadku realizacja zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez JG Gastro płatności;
 3. za pobraniem – podczas odbioru przesyłki doręczonej przez firmę kurierską – gotówką. Ta metoda płatności jest niedostępna dla produktów Bartscher i Emaks. Realizacja zamówienia nastąpi po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia w serwisie Sklepu Internetowego.
 4. Płatność przelewem bankowym powinna zostać dokonana w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia. W razie braku płatności w tym terminie, Klient otrzyma od JG Gastro e-mail z przypomnieniem o dokonaniu zapłaty. Jeżeli Klient nie dokona płatności za zamówienie w terminie 14 dni od daty złożenia zamówienia, zamówienie zostanie anulowane, a Klient otrzyma e-maila z informacją o anulowaniu zamówienia.
 5. JG Gastro realizuje dostawę produktów wyłącznie na terytorium Polski.
 6. Dostawa następuje za pośrednictwem firmy kurierskiej albo Klient może odebrać zamówienie osobiście w siedzibie JG Gastro.

8 Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Jeżeli Klient jest Konsumentem, przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy zakupu w Sklepie Internetowym, zgodnie z poniższymi postanowieniami.
 2. Jeżeli Klient nie jest Konsumentem, prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje.
 3. W przypadku zwrotu towaru przez klienta, który nie jest konsumentem zostaje naliczona opłata manipulacyjna w wysokości 10% od wartości netto zwracanych produktów. Opłata ta jest związana z kosztami jakimi dostawcy obciążają JG GASTRO przy zwrotach towarów. Koszt zwrotu towarów (wysyłka do producenta lub do JG GASTRO) również leża po stronie klienta.
 4. Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia otrzymania zamówienia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem na adres mailowy sklep@jggastro.com.
 5. JG Gastro wysyła Konsumentowi niezwłocznie potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres e-mail.
 6. Zwracany towar wraz z wydrukowanym/wypełnionym formularzem zwrotu powinien zostać wysłany przez Konsumenta na adres producenta lub Sprzedawcy: JG Gastro Jakub Gawriłow ul. Krakowska 18, 32-040 Świątniki Górne. JG Gastro poinformuje mailowo na jaki adres wysłać towar.
 7. Koszty zwrotu towaru ponosi Konsument. Odesłany towar nie może nosić śladów użytkowania.
 8. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie wraz z wysłaniem oświadczenia o odstąpieniu albo oddzielnie – nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia wysłania przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrot towaru za pomocą przesyłki za pobraniem nie będzie akceptowany (przesyłki takie nie będą odbierane, w związku z czym towar uznaje się za niezwrócony).
 9. W razie odstąpienia przez Konsumenta od umowy, JG Gastro ma obowiązek zwrócić Konsumentowi zapłaconą cenę za towar oraz koszty najtańszej przesyłki oferowanej przez Sklep, bez względu na to, jaki rodzaj przesyłki wybrał Konsument.
 10. W razie odstąpienia przez Konsumenta od całości zamówienia, Sprzedawca  ma obowiązek zwrócić Konsumentowi zapłaconą cenę towaru oraz koszty najtańszej przesyłki oferowanej przez Sprzedawcę, bez względu na to, jaki rodzaj przesyłki wybrał Konsument. W przypadku, gdy Konsument nie płacił za przesyłkę, nie ma obowiązku zwrotu jej kosztów. Gdy Konsument odstąpi od części zamówienia, Sprzedawca nie ma obowiązku zwrotu kosztów przesyłki.
 11. Zwrot płatności zostanie dokonany przez JG Gastro niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Zwrot dokonany zostanie przy użyciu takiej samej formy płatności, jakiej użył Konsument.
 12. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania od Konsumenta zwrotu towaru.
 13. Jeżeli Konsument zapłacił za towar przelewem bankowym, wówczas zwrot nastąpi na rachunek bankowy, wskazany przez niego w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, o ile kupujący wskazał taki rachunek; w przypadku, gdy Konsument nie wskazał numeru rachunku bankowego, zwrot nastąpi na rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność za zamówione produkty.
 14. Jeżeli Konsument zapłacił za towar przy odbiorze przesyłki, wówczas zwrot nastąpi na rachunek bankowy wskazany przez niego w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy. Jeżeli Konsument nie wskazał rachunku bankowego, JG Gastro wyśle do Konsumenta na podany przez niego adres e-mail prośbę o przesłanie numeru rachunku bankowego, na który powinien nastąpić zwrot lub skontaktuje się z Konsumentem w tej sprawie telefonicznie.

§9 Reklamacje

 1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć towar zgodny z zawartą umową.
 2. W przypadku braku zgodności towaru z umową, Konsumentowi przysługują uprawnienia określone w przepisach ustawy z dnia 30.5.2014 r. o prawach konsumenta.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z umową, jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha towaru odbiega od wymogów zgodności z umową, oraz zaakceptował brak konkretnej cechy towaru.
 4. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili.
 5. Reklamację należy składać poprzez formularz reklamacyjny dostępny na stronie internetowej Sklepu.
 6. Składając reklamację należy opisać na czym polega niezgodność towaru z umową. Na żądanie Sprzedawcy towar musi zostać przesłany z powrotem. Przed wysyłką towaru Klient powinien skontaktować się z JG Gastro z zapytaniem na jaki adres powinien przesłać towar. Koszt przesyłki ponosi Klient. Przesłanie towaru przez Klienta za pobraniem nie będzie akceptowane.
 7. Sprzedawca, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Konsumenta o dalszym postępowaniu.
  Jeżeli Sprzedawca nie udzielił odpowiedzi na reklamację w powyższym terminie, uważa się, że uznał reklamację.
 8. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Sprzedawca według własnego wyboru naprawi, obniży jego cenę albo wymieni towar na nowy.
 9. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim Konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.
 10. Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy: 1) Sprzedawca odmówił naprawy lub wymiany towaru 2) brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową; 3) brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania z naprawy lub wymiany towaru.
 11. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości towaru zgodnego z umową.
 12. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny.
 13. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia zaistniałego sporu.
 14. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów.
 15. Jeżeli Klient jest Przedsiębiorcą, wówczas postanowień ust. 1-14 niniejszego paragrafu nie stosuje się. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru zakupionego przez Przedsiębiorcę jest wyłączona. Sprzedawane towary posiadają gwarancję jakości producenta.

§10 Gwarancja

 1. Wszystkie produkty objęte są roczną gwarancją producenta. Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.
 2. W przypadku wydłużonej gwarancji producenta – informacja widnieje przy konkretnym produkcie.

§11 Promocje

 1. Na stronie internetowej Sklepu Internetowego mogą znajdować się informacje o promocjach.
 2. Promocje nie podlegają łączeniu, chyba, że co innego wynika z regulaminu promocji.
 3. Cena produktów z uwzględnieniem rabatów podana jest w „Podsumowaniu” zamówienia.

§ 12 Dane osobowe

 1. Administratorem danych jest firma JG Gastro Jakub Gawriłow z siedzibą ul. Krakowska 18, 32-040 Świątniki Górne.
 2. Klient może skontaktować się z administratorem danych osobowych pod adresem wskazanym powyżej, lub pisząc na adres mailowy sklep@jggastro.com.
 3. Dane osobowe Klienta przetwarzane będą w związku z zawarciem i wykonaniem umowy sprzedaży, przy czym podstawę prawną ich przetwarzania stanowi art. 6 ust.1 b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, zaś celem przetwarzania jest zawarcie i wykonanie umowy, której przedmiotem jest kupno-sprzedaż produktów lub/i usług, w tym także dostawa towaru, załatwianie ewentualnych reklamacji, a także doręczanie korespondencji.
 4. Przetwarzanie danych Klienta jest dokonywane także w oparciu o podstawę prawną, którą stanowi art. 6 ust.1 c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, polegającego na przechowywaniu dokumentacji przez czas określony w przepisach, zaś celem przetwarzania jest przechowywanie dokumentacji przez czas określony w przepisach.
 5. Przetwarzanie danych klienta jest dokonywane ponadto w oparciu o podstawę prawną, którą stanowi art. 6 ust. 1 f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, którymi są obrona i dochodzenie roszczeń.
 6. Dane osobowe klienta będą ujawniane następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym i przeszkolonym osobom przetwarzającym dane, podmiotom przetwarzającym na podstawie umów zawartych na piśmie, operatorom pocztowym oraz usług kurierskich, urzędom państwowym na ich żądanie.
 7. Dane osobowe przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji umowy sprzedaży, a po jego zakończeniu przechowywane są dla celów ewentualnych reklamacji , celów windykacyjnych, rachunkowych i podatkowych, nie dłużej niż przez okres 10 lat.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia umowy, zaś konsekwencją niepodania danych będzie niemożność zawarcia umowy.
 9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 10. Klient ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 11. Administrator gwarantuje spełnienie wszystkich praw wynikających z przepisów RODO tj. prawa dostępu do danych osobowych, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 12. Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych go dotyczących narusza przepisy RODO.
 13. Klient akceptując niniejszy regulamin zgadza się na zbieranie i udostępnianie JG Gastro statystyk swojej obecności i aktywności w Sklepie Internetowym. Dane są zbierane automatycznie i mogą zostać wykorzystane do analizy aktywności Klientów.
 14. W celach statystycznych  oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep Internetowy korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookie na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta.

§13 Postanowienia końcowe

 1. JG Gastro dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Sklepu Internetowego były na najwyższym poziomie, jednakże nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego.
 2. JG Gastro nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 3. Indywidualne ustawienia komputera mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.).
 4. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja  2014 r. o prawach konsumenta.
 5. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym Konsumentem a JG Gastro rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby JG Gastro.

JG Gastro zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu